За сайта

Адреса на сайта е https://intimno.info/

Лични данни на потребителя

Ние събираме лични данни, като телефон, имейл и имена.

Целта за събирането е, за да осъществим обратна връзка с потребителите на сайта, за да отговорим на всяко едно запитване.

Срока за съхранение е до изпълняване на целите или в рамките на една година.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни, без Вашето писмено позволение.

Бисквитки

Сайта използва бисквитки, за по – добра продуктивност на своите услуги.

Повече за бисквитките и как да ги управлявате може да прочетете на: http://www.allaboutcookies.org/